سرفصل های دوره پرایس اکشن

سرفصل های دوره آموزش حضوری طرح مربی معامله گری براساس مبانی کتاب پرایس اکشن آقای لنس بگز طراحی شده است اما بسیاری از موارد بنابه اقتضای شرایط به روزرسانی شده اند و یا روش های آسان تری جهت تحلیل به آن اضافه شده است. در هر حال سرفصل ها را در زیر مشاهده می فرمایید:

فصل اول: مقدمه

 • محدوده کاری، استراتژی ها، بازارها و تایم فریم ها
 • پیش نیازها
 • بررسی اجمالی مطالب

فصل دوم: تجزیه و تحلیل بازار

 • اصول بازار
 • واقعیت بازار
 • معامله گری سایه ها
 • علت و معلول
 • چگونگی حرکت قیمت

فصل سوم: واقعیت بازی معاملاتی

 • چگونه ما سود می بریم
 • تجزیه و تحلیل سود معاملاتی
 • استراتژی و سیستم های معاملاتی موثر و غیر موثر
 • اصول استراتژی موثر معاملاتی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل بازار

 • مقدمه ای بر تحلیل بازار
 • هدف از تجزیه و تحلیل بازار
 • ذهنیت در مقابل عینیت در تجزیه و تحلیل بازار

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل گذشته بازار

 • نواحی حمایت و مقاومت
 • تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه
 • ساختار بازار
 • الگوهای معاملاتی
 • ترفندهای ناگفته از رسم نواحی حمایت و مقاومت در هر بازاری

فصل ششم: تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف
 • اصول بررسی مسیر آینده روند
 • تجسم آینده
 • اتفاقات بعد از پایداری نواحی حمایت و مقاومت

فصل هفتم: تجزیه و تحلیل فرایند بازار

 • اصول تجزیه و تحلیل اولیه بازار
 • فهرست تحلیل اولیه فرایند بازار
 • مثالهایی از تحلیل اولیه فرایند بازار

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل همزمان بازار

 • تئوری تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • تعیین تمایلات الگوهای شمعی
 • اهمیت درنظر گرفتن ماهیت کلی روند بازار
 • پشتیبانی ماهیت کلی بازار از تحلیل اولیه ما
 • خلاصه فرآیند تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • مثالهای تجزیه و تحلیل همزمان بازار

فصل نهم: استراتژی های معاملاتی حرکات قیمت

 • مفهوم ستاپ های معاملاتی
 • فرمول امید احتمالات
 • اصول بهترین ناحیه ستاپ های معاملاتی حرکات

فصل دهم: ستاپ های معامله گری پرایس اکشن

 • تعریف انواع ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • ستاپ های مناسب برای هز بازار خاص
 • بازنگری روند تجزیه و تحلیل اولیه بازار
 • معاملات در مناطق بین ستاپ ها
 • اقدامات عملی در نقطه ورود به ستاپ

فصل یازدهم: معامله ستاپ ها

 • تعیین نقاط حد ضرر
 • تعیین نقاط هدف
 • نحوه ورود
 • مدیریت معاملات باز

فصل دوازدهم: روند مدیریت معامله گری پرایس اکشن

 • نمودار مدیریت معاملات
 • فهرست مراحل مدیریت معامله گری
 • مثال ها و تمرینات مدیریت معاملات

فصل سیزدهم: تمرینات ستاپهای معامله گری پرایس اکشن

فصل چهاردهم: دورنما و اهداف

فصل پانزدهم: برنامه معاملاتی و یادداشت بردای معاملاتی