چگونگی خرید سهام در بورس ؟

چگونگی خرید سهام در بورس

سرمایه گذاران براي خرید سهام در بورس تهران باید به یک شرکت کارگزاري رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند. مهمترین وظیفه کارگزاران دریافت سفارش خرید و فروش از سرمایه گذاران و انجام معامله براي آنان است. بر اساس مقررات، انجام معامله سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس در خارج از سیستم معاملات بورس ممنوع است. بنابراین در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مسیر اصلی سرمایه گذاري از طریق کارگزاران است.

چگونه در بورس سود کنیم؟

روشهاي ارتباط سرمایه گذاران با شرکتهاي کارگزاري بر حسب موقعیت آنها عبارتند از:  مراجعه حضوري به دفاتر شرکتهاي کارگزاري و یا شعبه هاي آنها در نقاط مختلف کشور مراجعه به سایت شرکت کارگزاري  سیستم پیام کوتاه شرکتهاي کارگزاري در این قسمت نحوه خرید سهام با توجه به روش مراجعه حضوري شرح داده میشود. سرمایه گذارانی که تمایل دارند از روش اینترنتی یا از طریق ارسال پیام کوتاه در بورس سرمایه گذاري نمایند میتوانند به سایت اینترنتی شرکتهاي کارگزاري مراجعه کنند.

چگونگی خرید سهام

همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمایه گذار می تواند براي خرید اوراق بهادار کارگزار خود را با توجه به معیارهایی از قبیل انجام به موقع سفارش، دادوستد سهام با مناسبترین قیمت و ارائه خدمات جانبی کارگزار انتخاب کند. سرمایه گذاران در شرکتهاي کارگزاري باید اقدامات زیر را انجام دهند:  افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی از آنجا که دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی انجام میشود، لازم است همه خریداران و فروشندگان داراي کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. بنابراین هر سرمایه گذاري باید یکبار اقدام به دریافت کد سهامداري نماید.

کد معاملاتی، شناسهاي 8 کاراکتري است که براساس مشخصات و اطلاعات فردي سرمایهگذار – از جمله کد ملی وي – و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین میشود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عددي تصادفی پنج رقمی، تشکیل شده است. کد معاملاتی سرمایهگذار منحصر به فرد است و هر سرمایه گذار یک کد معاملاتی دارد. دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزار و با ارائه مدارك شناسایی (کپی شناسنامه و شماره ملی) امکان پذیر است. آنچنانکه اشاره شد دریافت کد سهامداري یکبار بصورت رایگان و حداکثر 48 ساعت توسط کارگزار صورت می گیرد.

نحوه خرید سهام

واریز وجه به حساب کارگزار پس از آنکه کارگزار براي سرمایه گذار کد سهامداري ایجاد کرد سرمایه گذار باید وجهی را که تمایل به سرمایه گذاري دارد به حساب بانکی شرکت کارگزاري واریز کند. · تکمیل فرم سفارش خرید سهام فرآیند خرید سهام بعد از انتخاب و مراجعه به کارگزار با تکمیل فرم درخواست خرید اوراق بهادار شروع میشود. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاري، مشخصات سرمایه گذار و نام شرکتی که سرمایه گذار میخواهد سهام آن را خریداري کند، قید میشود.

ورود به بازار بورس بسیار راحت تر از آن است که فکر می کنید اما مهمترین مسئله نحوه سود کردن در بورس است . بازاری که تنها عامل پیشرفت در آن داشتن مهارت های معامله و کمی اعتماد به نفس صحیح است . همه ی این ها با داشتن یک مربی معامله گری بسیار راحت به دست می آید. شما هم می توانید به دوره های مربی معامله گری بپیوندید.

تحلیل ها و مقالات

آموزش بورسآموزش معامله گریبورسخرید سهامسهام بورسسهام شرکتمربی معامله گریمقاله آموزشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *